Niets doen is géén optie!

De LexMotus-methode®; niets doen is geen optie!

Vanuit een wettelijk kader (Lex) weer in beweging (Motus) komen en weer participeren!

Gemeenten worstelen regelmatig met:

-         het niet halen van uitstroomdoelstellingen;

-         het missen van controle op re-integratieresultaten;

-         ontevredenheid over resultaten van re-integratiepartners;

-         ontevredenheid over individueel handelen van medewerkers;

-         het missen van een succesvolle, uniforme, methodische aanpak bij het laten participeren van cliënten;

-         verschillen in (methodische) aanpak bij begeleiding cliënten van individuele medewerkers;

-         onvoldoende deelname van cliënten aan diverse activerings- en arbeidstrajecten, ondanks het voorhanden zijn van diverse trajecten;

-         klachten van medewerkers zoals:

“we kennen onze cliënten niet” en/of “mijn caseload is te groot” en/of ”ik kan die cliënten nooit allemaal spreken in 36 uur!” en/of “ik heb allemaal niet-willers/kunners”;   

-         tegenvallende cliënttevredenheidsonderzoeken;

-         weerstand bij cliënten tijdens individuele gesprekken met medewerkers;

-         het niet kunnen leveren van maatwerk bij activering- en arbeidstrajecten;   

-         tekorten op P/I-deel;

-         enz. enz. enz. 

 

Wat is de LexMotus-methode?

De LexMotus-methode is een methodische en allesomvattende aanpak voor gemeenten bij het (weer) laten participeren van bijstandscliënten. Het uitgangspunt van deze methode is dat iedere cliënt naar vermogen iets terugdoet voor de Participatiewet-uitkering. Niets doen is geen optie.

 

De methodische grondslag van de LexMotus-methode is gebaseerd op:

  • Motiverende Gespreksvoering;
  • een opbouw van 4 fases, screening, groepsbegeleiding, keuzemomenten en borging;
  • een strak administratief en juridisch kader
  • maatwerk waarbij iedere cliënt een keuze maakt uit het gemeentelijk aanbod aan activerings- en arbeidstrajecten
  • een methode die naadloos aansluit op de Participatiewet en de gemeentelijke verordeningen;
  • een in de praktijk beproefde methode, die ontwikkeld is dóór en vóór specialisten in het Sociaal Domein.   

Volledige begeleiding van de methode vindt plaats door twee projectleiders on the job. Duur en omvang zijn afhankelijk van de caseloadomvang en uitstroomdoelstellingen van de betrokken gemeente.  

Winst

De LexMotus-methode levert uw gemeente het volgende op:

        een resultaatstijging van minimaal 25% op uitstroom naar activerings- en arbeidstrajecten;

-         een gegarandeerde daling van uw bijstandspopulatie;

-         een daling van inzet in fte op het werkveld Participatie;

-         scholing en coaching van uw medewerkers in de LexMotus-methode;

-         met minder hard werken en méér plezier, méér resultaten boeken;

-         een methode die bijdraagt aan het voorkomen van fraude;

-         een naadloze aansluiting op de uitgangspunten van de Participatiewet. De gemeente ondersteunt cliënten, door ze op eigen kracht te laten kiezen uit een traject waardoor cliënten weer naar vermogen participeren in de maatschappij;

-         na afloop van het LexMotus-traject “staat” er een toekomstbestendig systeem, waarmee u als gemeente succesvol invulling kunt geven aan uw wettelijke participatie-opdracht.

Wanneer starten?

Wij bespreken graag met u wat de LexMotus-methode voor uw gemeente gaat opleveren!  

Ruud Oomen

06- 2906 3322