Welkom bij OTSG

OTSG staat voor Opleiders Tot Succesvol Gedrag. Eigenaar Ruud heeft jarenlange ervaring met het begeleiden en trainen van groepen zowel van klantmanagers als de klanten zelf. Ruud werkt vaak samen met gediplomeerde collega gedragstrainers. Zij staan midden in de praktijk en weten hoe je een training kunt geven, waar je tegenaan loopt en zij kunnen zo echt vanuit de praktijk trainen. Meten is weten en zij hebben instrumenten ontwikkeld zodat duidelijk wordt waarop te meten en waarom. Zodra duidelijk is welke vaardigheden moeten worden bijgestuurd, kunnen door middel van trainingen concrete aanpassingen in het gedrag van de klant al snel leiden tot een betere positie van de klant in het werk.

Dit alles gaat niet vanzelf. De aanpassingen die nodig zijn om een positief resultaat te krijgen, stuiten vaak op weerstand. Juist hierin is Ruud en zijn team van collega trainers en coaches gespecialiseerd. Van weerstand naar leerstand is lastig. Goed luisteren, inleven in situaties en echt contact maken, zijn vaardigheden waarvan de klant al gauw denkt dat hij die wel heeft. In de trainingen wordt de klant op een positieve manier geconfronteerd met en krijgt inzicht in zijn eigen functioneren. Met name de positieve benadering tijdens de trainingen zorgt ervoor dat de klant inziet dat door een andere benadering de effectiviteit van wat hij wil bereiken veel groter wordt.

Vaak worden de trainingen in dagdelen gedurende een paar dagen gegeven. Tussen de trainingsdagen zit dan een periode waarin de klant het geleerde in de praktijk kan toepassen. Om het leereffect te vergroten, zullen tijdens de trainingen praktijkopdrachten worden verstrekt die de klant in de tussenliggende periode kan maken en die de daarop volgende trainingsdag wordt besproken. Als kennen en kunnen samen komen, schept dit een enorm vertrouwen in zichzelf en beleeft de deelnemer dit als een succeservaring!